POWERLOK® 镀锌螺钉, 盘头, TORX PLUS® AUTOSERT® 槽型

解决装配内螺纹孔的松脱问题

POWERLOK® 镀锌螺钉, 盘头, TORX PLUS® AUTOSERT® 槽型
POWERLOK® 镀锌螺钉, 盘头, TORX PLUS® AUTOSERT® 槽型

产品简介

建议使用TRILOBULAR® POWERLOK® 推荐用来解决装配内螺纹孔发生的松动问题。它提供即时持续的锁定作用、出色的振动松脱阻力, 无需使用任何锁紧元件,降低装配紧固成本。

POWERLOK® 螺钉是替代公制机牙螺钉和锁紧螺母上防松胶的有效解决方案。

了解更多POWERLOK®

获取样品
获取报价

规格型号清单

筛选
螺钉直径 (mm)
3.0
4.0
5.0
6.0
关闭
螺钉长度 (mm)
6
8
10
12
16
20
关闭
头径 D (mm)
6.00
8.00
12.00
关闭
槽型
TORX PLUS® AUTOSERT® 10 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 20 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 25 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 30 IP
关闭
规格型号
J
d
36PL85PA
38PL85PA
48PL85PA
410PL85PA
58PL85PA
510PL85PA
512PL85PA
516PL85PA
612PL85PA
616PL85PA
620PL85PA
螺钉直径 (mm)
J
d
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
螺钉长度 (mm)
J
d
6
8
8
10
8
10
12
16
12
16
20
头径 D (mm)
J
d
6.00
6.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
12.00
12.00
12.00
槽型
J
d
TORX PLUS® AUTOSERT® 10 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 10 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 20 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 20 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 25 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 25 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 25 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 25 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 30 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 30 IP
TORX PLUS® AUTOSERT® 30 IP
11 / 11 规格型号显示

需要了解此产品的更多信息吗?

了解更多